Telefon: +90 553 301 42 86

Mesai Saatleri: Pzt - Cts 08:30 - 17:00

İnfaz, Yatar ve Denetimli Serbestlik Hesaplama

Ceza Yatarı Hesaplama, İnfaz Düzenlemesi Hesaplama
15 Nisan 2020 tarihli 31100 sayılı resmi gazete yayını ile yürürlüğe giren infaz düzenlemesine ilişkin hesaplama yapmak için; hükümlünün infazına neden olan cezanın suç tarihi, suç türü, tutukluluk süresi, tekerrüre esas sabıka kayıt bilgilerinin olup olmadığını ve kesinleşen ceza süresini girerek hesapla butonuna basınız.

*Ceza Miktarını Yıl - Ay - Gün Olarak Giriniz:

 

Ceza Türünü Seçiniz:

Süreli Hapis Cezası    

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Müebbet Hapis Cezası

Suç Tarihini Giriniz:

 
 

*Suçun işlendiği tarihi yukarıdaki tarih kutucuğundan bularak seçiniz.

Suç Türünü Seçiniz:

Adi Suçlar (Aşağıdaki suçlar dışındaki tüm suçlar)

Kasten Öldürme (TCK 81, 82, 83)

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (Yüzde Sürekli Değişikliğe Sebebiyet) (TCK 86, 87/2-d)

Eşe veya Üstsoya-altsoya veya Kardeşe ya da Savunmasız Kişiye Karşı Kasten Yaralama ve Neticesi  Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK 86/3-a-b, 87/1,2)

İşkence ve Eziyet (TCK 94,95,96)

Basit Cinsel Saldırı (TCK 102/1)

Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK 102/2)

Çocuğun Cinsel İstismarı (TCK 103)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK 104/1)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Hali (TCK 104/2)

Cinsel Taciz (TCK 105)

Terör Suçu (3713 sy. yasa kapsamındaki suçlar)

Özel Hayata Karşı Suçlar (TCK 132 - 138 arası)

Uyuşturucu Ticareti (TCK 188)

Örgüt Suçları (TCK 220. md)

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (TCK 302 - 339 arası)

MİT Kanunu Kapsamındaki Suçlar (2937 sayılı kanun kapsamında işlenen)

Doğum Tarihini Giriniz:

 
*Hükümlünün doğum tarihini gün ay yıl olarak yukarıdaki alana giriniz.

Mahsup (Tutukluluk/Hükümlülük Süresi):

Yok     Var

Tekerrüre Esas Sabıka Kaydı:

Yok     Var

Hükümlünün Varsa Özel Durumunu Seçiniz:

0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan kadın hükümlü

Ağır hastalık, engellilik veya yaşlılık nedeniyle hayatını tek başına sürdüremeyen hükümlü (Sağlık Kurulu ya da Adli Tıp Kurumu raporu gerektirir.)

 
İnfaz (Yatar) Düzenlemesi Kimleri Kapsıyor ?

15.04.2020 tarihli infaz düzenlemesi, aşağıdaki istisna suçlar dışında mahkumların hükümlülük ve denetimli serbestlikle serbest bırakılmalarına ilişkin süre değişikliklerini 30.03.2020 öncesi ve sonrası işlenen suçlar olmak üzere 2 dönem olarak ele alınmıştır.
1- Kasten Öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)
2- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan, (TCK 87, fıkra iki, bent d)
3- İşkence suçu (TCK 94 ve 95)
4- Eziyet suçu (TCK 96)
5- Devletin sırlarına karşı suçlar (TCK 326-339 arası)
6- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138)
7- Devlet istihbarat teşkilatı kanunu kapsamına giren suçlar gibi suçlar dışındaki
8- Terör Suçları (3713 Sayılı Yasa)


1/2 Şartlı Tahliye Oranı ve 3 Yıllık Denetimli Serbestlik Kararı Kimleri Kapsar ?

Yukarıdaki suçlar ve aşağıdaki 2 suç hariç olmak üzere tüm diğer suçlarda 2/3 yerine 1/2 infaz süresi ve 1 yerine 3 yıllık denetimli serbestlikten yararlanma hakkı doğmuştur.
1- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (TCK 188)
2- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)


Örneğin: 6 yıl veya 6 yıldan daha az hapis cezası olan bir hükümlü; (Geçici 6. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen istisna suçlar hariç ve suç tarihi 30.03.2020 den önce olan hükümlüler için),
- 6 yıl Hapis, (1/2) şartla tahliye indirimden yararlanacak,
6 yılın (1/2)’si = 3 yıl Hapis.
- 3 yılda Denetimli serbestlikten yararlanacak ve infaz Hakiminin vereceği denetimli serbestlik kararı ile cezaevinden çıkacaktır.


Denetimli Serbestlik Kararı ve Açıkta Olma Şartında Değişiklik

Denetimli serbestlik hakkı doğan hükümlü ilk olarak cezaevine alınır. Açığa ayrılma yönetmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün cezaevinde kalır. İnfaz Savcılığı tarafından düzenlenecek müddetname ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Hakiminin "Denetimli Serbestlik Kararı" ile serbest kalacaktır. Bu tür hükümlüler yasa çıktığında eğer kapalı cezaevinde iseler, açıkta olma şartı kalktığı için, İnfaz Savcılığı tarafından yeniden düzenlenecek müddetname ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Hakiminin "Denetimli Serbestlik Kararı" ile serbest kalacaktır.

15 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı Yatar Sürelerinde Değişiklik

Suçun işlendiği dönem gözetmeksizin, 15 yaşından küçük hükümlülerin 15ci yaş gününü doldurdukları güne kadar yattıkları 1 gün 3 gün olarak sayılır. 18 yaşından küçük hükümlülerin ise 18ci yaş gününü doldurdukları güne kadar yattıkları 1 gün 2 gün olarak sayılır.

Mükerrir Açısında Cezaların İnfazı

Haklarında TCK 58. maddesi uygulanarak "Mükerrirlere özgü infaz rejimine" karar verilen hükümlüler hakkında, infaz 5275 sayılı CGTİHK 108. maddesine göre yapılacaktır.
Yeni 7242 sayılı infaz kanunu ile mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanırken geçerli olan (3/4) şartla tahliye oranı, 5275 sayılı CGTİHK 108/1-d maddesi ile (2/3)'e indirilmiştir.
Ayrıca, 5275 sayılı CGTİHK 108/1-c maddesi gereğince, mükerrirler hakkında birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 32 yılın, ceza infaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir.
Sonuç olarak; Mükerrirlerde süreli hapislerde, şartla tahliye oranı (3/4) den (2/3) indirildiği için, yeni 7242 sayılı yasa yürürlüğe girince yeniden müddetname yapılması ve lehine olan yeni müddetnamenin uygulanması gerekecektir.

Mükerrir Suçlarda Denetimli Serbestlik

Denetim Süresi açısından, Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanırken denetim süresi belirlenirken köken suça bakılacaktır. Köken suç yani işlenen suç 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna suçlardan ise, Denetimli serbestlik süresi de 1 yıl olarak uygulanacaktır. Ancak Köken suç yani işlenen suç 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna suçlardan değil ise, Denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olarak uygulanacaktır.

Faaliyet Alanlarımız

DGN Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi olarak, müvekkillerimizin hukuksal sorunlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz.

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası, tanıma ve tenfiz davası, mal rejimi davası, velayet davası, nafaka davası, soy bağının reddi, tazminat davası

İcra Hukuku

Tahliye, İstirdat, İstihkak, Kıymet takdirine itiraz, İtirazın kaldırılması ve iptali, İmzaya ve borca itiraz, Menfi tespit, Taahhüdü ihlal,Takibin iptali davaları

Ceza Hukuku

Uyuşturucu suçları, Kişilere Karşı Suçlar, Memur Suçları, Mala zarar verme, Kamu düzenine karşı suçlar, Aile içi şiddet suçları, Dolandırıcılık suçları, Evrakta sahtecilik

İş Hukuku

Hizmet Tespiti, Kıdem ve ihbar Tazminatı, İşçilik ücret alacağı, iş kazası, İşe iade ve kötü niyet tazminatı davaları

Gayrimenkul ve Eşya

Tapu iptal ve tescil, Men'i müdahale, Geçit hakkı, Haksız işgal Ecrimisil, Tespit, Şufa, Tahliye, İzale-i şuyu, Kira ve Zarar tespiti

Tazminat Hukuku

Trafik Kazası Tazminatı, Haksız tutuklama, gözaltı, Destekten yoksun kalma, Ölüm ve cismani zararlar, İş Kazası tazminatı

DGN Hukuk Bürosu

Her zaman yanınızda...

DGN Hukuk Bürosu

Yasal Haklarınızı Koruyoruz...

Boşanma Davaları

Boşanma, nafaka ve tazminat davalarınızda başarı odaklı hizmet vermekteyiz.

Ceza Davaları

Ağır ceza davalarınızda yasal haklarınızın korunması için hizmet vermekteyiz.

Hukuk Danışmanlığı

Tüm davalarınızda yasal haklarınızın korunması için hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.